Http Nedir
HTTP NEDİR
HTTP,  "Hyper Text Trransfer Protocol" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Üstün Metin Transferi Protokolü anlamına gelmektedir. Üstün olmasından kastı bu metinlerin link yani bağlantı içerebiliyor olmalarıdır. İnternette sunucular(server) ve son kullanıcılar(client) arasında bilgilerin nasıl aktarılacağına dair kurallar ve yöntemleri düzenleyen bir sistemdir. Bir web sitesine bağlanmaya çalıştığınızda, siz adresin başına bunu yazmasanız da tarayıcınız bunu otomatik olarak ekler. Çünkü sunuculardan web sitelerine ait bilgileri indirebilmeniz için, "http" ile bir istekde bulunmanız gerekmektedir.
Adreslerin başına eklenen "http" sunucuya web sitesi ile ilgili bilgileri size "http" kuralları çerçevesinde iletmesi komutunu vverir ve iletişim başlar. Web'in en ilginç yönlerinden biri de çok basit olmasıdır. Bir web dökümanına ulaştığımızda her şey 4 ana fazda gerçekleşir:
1- Bağlantı
2- Ne istediğimizin web servisine iletilmesi
3- Cevap
4- İlgili sayfaya yapılan bağlantının kesilmesi. 
Bu ana safhalar, web üzerinde iletişimin kurallarını tanımlayan bir protokolü oluştururlar. bu protokole de, Hyper Text Transfer Protocol" (HTTP) denir. Bağlantı safhasında, web erişiminde kullanılan bir web listeleyici(browser, web client), ilgili bilginin olduğu web servisine bağlanır. Bu servislere HTTP servisleri de denir. Bağlantı sağlandıktan sonra web istemci proğramımız http servisine "ne istediğini bildirir" Bu "istek", ileride görüleceği gibi "http", "ftp", "e-mail" gibi bazı protokol kurallarını içerir. Bu işlemlere  genel olarak "navigate" denir. Bu isteği alan http servisi de istediğimiz işlemi yapar ve cevabı bize gönderir. Biz de gelen cevabı wep istemci proğramımızda görürüz. Eğer istek gerçekleştirilemiyorsa bir hata mesajı ile karşılaşırız. Son safhada ise http servisine yaptığımız bağlantı kesilir. Web Listeleyicileri "navigate" işleminiHTML(Hyper Text Markup Language) denen bir proğramlamlama dili yorumlayıcısı kullanarak yaparlar. HTML, ana hatları SGML(Standard Generalized Markup Language) ile belirlenmiş bir döküman farmatlama dilidir.
Bu dil daha çok, yazılı bir dökümanı formatlamak ve bir objeden başka bir objeye linkler sağlamak ile ilgilli komutlar içerir. HTML, HTTP ve ilgili diğer protokolleri kullanabilmek için renkli ve güzel kullanıcı arayüzleri hazırlamamızı olanaklı kılar.